Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do, którego złożona jest deklaracja wyboru.

Objęcie pielęgniarską domową opieką długoterminową odbywa się na podstawie skierowania od każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Okres objęcia chorego pielęgniarska opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Wizyty odbywają się min. 4 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00. W medycznie uzasadnionych przypadkach również w soboty i niedziele.

Inne warunki objęcia świadczeniobiorcy opieką domową długoterminową to:
- nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
- nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;
- nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
- niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej;

Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

  • realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Rejestracja

telefonicznie:
Tel. 13 461 1107, 13 461 3481 wew. 243
Tel. 13 461 1107, 13 461 3481 wew. 258
Tel. 13 461 3483
Tel. 727 574 697
elektronicznie:
na adres: nzozmoczary@gmail.com

Dokumentacja wymagana do objęcia opieką długoterminową:

  • Skierowanie do objęcia opieką długoterminową pobierz
  • Skala Balther ( do 40 pkt. ) potwierdzona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pobierz
  • zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie pielęgniarską opieką długoterminową wyrażona na piśmie pobierz