Hospicjum domowe

Obszar działania: POWIAT BIESZCZADZKI ORAZ POWIAT LESKI

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka nad świadczeniobiorcami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby.

Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia hospicyjne są udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia hospicyjne w warunkach domowych są realizowane przy zachowaniu poniższych zasad:

 1. całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza;
 2. porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu;
 3. całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarkę;
 4. wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu;
 5. pozostały personel – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza.

W trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/opiekunowie otrzymują dokładne zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego. Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasadach jej prowadzenia.

Nasze hospicjum domowe posiada swoją siedzibę w Moczarach oraz w Olszanicy i obejmuje swym zasięgiem powiat bieszczadzki oraz leski.

Świadczenia hospicyjne obejmują:

 • opiekę medyczną
 • opiekę rehabilitacyjną
 • opiekę psychologa
 • świadczenia pielęgniarskie
 • bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury medycznej (np. koncentratory tlenu, ssaki )

Rejestracja

telefonicznie:
Tel. 13 461 1107, 13 461 3481 wew. 243
Tel. 13 461 1107, 13 461 3481 wew. 258
Tel. 13 461 3483
Tel. 727 574 697
elektronicznie:
na adres: nzozmoczary@gmail.com

Dokumentacja do objęcia pacjenta świadczeniami hospicjum domowego:

 1. skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pobierz
 2. zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywno - hospicyjną wyrażona na piśmie pobierz
 3. wskazanie medyczne, które określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.