Strona główna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Moczary" został utworzony w roku 2009 przez Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

Od tego czasu sukcesywnie powiększamy wachlarz proponowanych usług rozszerzając również świadczenia na powiat bieszczadzki oraz leski.

Obecnie świadczymy usługi zakontraktowane w NFZ w zakresie:

  • Świadczenia pielęgniarki opieki długoterminowej
  • Świadczenia pielęgniarki POZ
  • Świadczenia hospicjum domowego na obszarze powiatu bieszczadzkiego i leskiego
  • Usługi rehabilitacyjne w ramach gabinetu fizjoterapii (gabinet w Moczarach, Czarnej i Lutowiskach)
  • Usługi rehabilitacyjne w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej w Ustrzykach Dolnych
  • Usługi rehabilitacyjne dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej w Ustrzykach Dolnych
  • Poradnia zdrowia psychicznego w Ustrzykach Dolnych
  • Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Ustrzykach Dolnych

Nasze usługi charakteryzuje wysoki standard medyczny. Posiadamy dobrze wykształcony i doświadczony personel oraz bardzo dobre zaplecze sprzętowe (np. koncentatory tlenu, ssaki, inhalatory, sprzęt rehabilitacyjny).


Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą. Dyrektor Wioletta Czarnecka